Указ Президента України №64/2022 “Про введення воєнного стану в Україні” https://www.president.gov.ua/documents/642022-41397

Указ Президента України №133/2022 “Про продовження строку дії воєнного стану в Україні” https://www.president.gov.ua/documents/1332022-41737

Наказ МОН: деякі питання організації здобуття загальної середньої освіти та освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні https://mon.gov.ua/ua/news/nakaz-mon-deyaki-pitannya-organizaciyi-zdobuttya-zagalnoyi-serednoyi-osviti-ta-osvitnogo-procesu-v-umovah-voyennogo-stanu-v-ukrayini

Перелік електронних підручників для використання в ТСЗОШ,

розміщених на сайті

Інституту модернізації змісту освіти

  • «Я досліджую світ» підручник для 1 класу спеціальних закладів загальної середньої освіти (F 70) (у 2-х частинах) (авт. Трикоз С. В., Блеч Г. О.) К.: Либідь 2020

Ч.1 https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books/Pidruchnuk-1kl-2018-pdf/15-Pidruchnyky-dlya-osib-z-osoblyvymy-potrebamy-1-klas/YA-doslidzhuyu-svit-dlya-1-klasu-spets-zakladiv-Trykoz-chastyna-1.pdf

Ч.2 https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books/Pidruchnuk-1kl-2018-pdf/15-Pidruchnyky-dlya-osib-z-osoblyvymy-potrebamy-1-klas/YA-doslidzhuyu-svit-dlya-1-klasu-spets-zakladiv-Trykoz-chastyna-2.pdf