Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)” https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-19#Text

Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0111-20#Text

РОЗ’ЯСНЕННЯ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ НАКАЗУ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВІД 28.12.2019 №1646https://mon.gov.ua/ua/npa/rozyasnennya-shodo-zastosuvannya-nakazu-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini-vid-28122019-1646

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПЛАНУ ЗАХОДІВ, СПРЯМОВАНИХ НА ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЮ БУЛІНГУ (ЦЬКУВАННЮ) В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-planu-zahodiv-spryamovanih-na-zapobigannya-ta-protidiyu-bulingu-ckuvannyu-v-zakladah-osviti

Рекомендації для закладів освіти щодо застосування норм Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» від 18 грудня 2018 р. № 2657-VIII https://osvita.ua/legislation/other/68437/

ПРОТИДІЯ БУЛІНГУ https://mon.gov.ua/ua/tag/protidiya-bulingu

Медіатека: Стоп булінг https://pravo.minjust.gov.ua/ua/library/booling

Про кібербулінг для підлітків https://osvita.diia.gov.ua/courses/cyberbullying?fbclid=IwAR0Kn_6PVaodQxfImBi4kB-rJoMeRoDVadMSekWaSQcGEuYbva0PzPxZVug

Про кібербулінг для дітей https://drive.google.com/file/d/1FnPBVb9vv9OC5TQdJJZWtIA8Dt4aFnlY/view

Засідання методичної локації класних керівників на тему: “Булінг в дитячому середовищі: причини, наслідки та шляхи подолання”